Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ВИКЛАДАЧІ ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІНІ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ВИЩОЇ/ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Прізвище, ім’я, по батькові викладачаНауковий ступінь, найменування посади,  місце роботиТематика модулів професійних програм, які закріплені за викладачем
Агарков

Олександр Володимирович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Теоретична та прикладна механіка» ДУІТ

Основи метода скінченних елементів. Побудова геометричної моделі у методі скінченних елементів. Сучасні пакети прикладних програм, що реалізовують МСЕ. Аналіз результатів чисельних розрахунків. Чисельний експеримент. Порівняння аналітичних і чисельних результатів.

Сучасні методи аналізу роботи інженерних конструкцій залізничного транспорту.  Інноваційні 3D технології в процесах підготовки технологічної документації.

Александров

Олексій Володимирович

Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» ДУІТ

Правове регулювання господарських та трудових відносин відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України.

Основи криміналістики.

Правове регулювання трудової діяльності.

Бердій

Тетяна Степанівна

Кандидат філософських наук

Доцент, заступник завідувача кафедри «Філософії та історії наукти і техніки» ДУІТ

Психологія конфлікту. Причини та особистісні виникнення конфліктів.  Структура конфліктів, вирішення конфлікту.  Динаміка конфліктів. Конфліктність особистості.

Психологічні причини конфліктів та особистість.  Класифікація та структура конфліктів.  Психологія і етика ділового спілкування.

Бізнес як соціокультурний феномен.  Психологія бізнесу і особистість.

Бойко

Володимир Дмитрович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ

Забезпечення поточного утримання залізничної колії.

Технічні основи та нормативно-технологічне забезпечення організації ремонтно-колійних робіт.

Системний аналіз та підхід до діагностики та прогнозної оцінки роботи елементів конструкції залізничної колії.

Брайковська

Надія Сергіївна

Кандидат технічних наук

Директор Київського інституту залізничного транспорту, професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»  ДУІТ

Сучасні методи організації виробництва на залізничному транспорті.

Організація роботи філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» з надання транспортних послуг клієнтам залізниць.

Габа

Василь Васильович

Кандидат технічних наук

Професор кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ

Порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті.
Гамалія

Віра Миколаївна

Доктор історичних наук

Старший науковий співробітник Професор, завідувач кафедри «Філософії та історії науки і техніки» ДУІТ

Причини виникнення, динаміка, багатогранність конфліктних ситуацій.  Оплачувана і неоплачувана праця.  Шляхи виходу з конфлікту. Розв’язання спірних питань шляхом обрання компромісного рішення.  Моделювання конфліктних ситуацій в соціальній групі та пошук самостійного їх вирішення.
Горобченко

Олександр Миколайович

Доктор технічних наук

Професор кафедри «Тягового рухомого складу залізниць»  ДУІТ

Інтелектуальні технології на залізничному транспорті.

Сучасні технології автоматизації виробничих процесів на залізничному транспорті.

Даніленко

Едуард Іванович

Доктор технічних наук  Професор,

завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ

Особливості улаштування і роботи залізничної колії в різних умовах експлуатації. Проблемні питання улаштування залізничної колії
Ейтутіс

Георгій Дмитрович

Доктор економічних наук

Професор кафедри «Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування» ДУІТ

Основні напрямки реформування Укрзалізниці.

Сучасні проблеми тенденції розвитку залізничного транспорту. Проблеми реформування залізничної галузі України.

Іщенко

Вадим Миколайович

Кандидат технічних наук

Професор, завідувач кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ

Установка кондиціювання повітря та холодильне обладнання пасажирських вагонів.
Кельріх

Мусій Борисович

Доктор технічних наук

Професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ

Основи методів випробування вагонів та провадження термінів їх експлуатації.
Кириченко

Ганна Іванівна

Кандидат технічних наук

Завідувач кафедри «Управління процесами перевезень» ДУІТ

Складові автоматизації системи перевізного процесу. Правила оформлення та застосування електронних перевізних документів.

Робота структурного підрозділу залізниці в умовах автоматизації вантажної роботи АРМ – прийомоздавальника, АРМ товарного касира, «СА-Клієнт».

Перевезення вантажів навалом і насипом, а також на відкритому рухомому складі. Промивання та дизинфекція вагонів.

Облік взаємодії залізниці та під’їзної колії в АСКВП УЗ-Є

Косарчук

Валерій Володимирович

Доктор технічних наук

Професор, завідувач кафедри «Теоретична та прикладна механіка» ДУІТ

Конструкційні матеріали залізничного транспорту. Характеристики фізико-механічних властивостей матеріалів. Моделі структури і механічних властивостей матеріалів. Розрахунки на міцність, жорсткість і довговічність елементів конструкцій .

Прогнозування довговічності залізничних рейок за критерієм виникнення тріщин. Конструкційна міцність матеріалів і методів її підвищення. Сучасні методи аналізу роботи інженерних конструкцій залізничного транспорту

Мацюк

Вячеслав Іванович

Доктор технічних наук

Професор кафедри «Управління процесами перевезень» ДУІТ

Підвищення актуальності приміських перевезень в Україні та перспективи їх розвитку.  Перспективи розвитку регіональних пасажирських перевезень. Тактовий рух.

Сучасні тенденції розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Сучасні тенденції розвитку залізничного транспорту. Проблеми реформування залізничної галузі. Актуальні Державні цільові програми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом. Директиви та регламенти ЄС щодо розвитку залізничної галузі України у частині пасажирських перевезень.

Передумови впровадження високошвидкісних пасажирських перевезень в Україні. Економічні показники ефективності організації пасажирських перевезень. Собівартість пасажирських перевезень.

Формування ринку пасажирських перевезень в Україні

Проблеми формування ринку приміських пасажирських перевезень. Соціальне значення пасажирських перевезень.

Мироненко

Віктор Кімович

Доктор технічних наук

Професор, завідувач кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ

Тарифи на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Порядок розрахунків за ці перевезення.
Молчанов

Віталій

Миколайович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ

Особливості улаштування і роботи безстикової колії.

Проблеми питання улаштування залізничної колії.

Осьмак

Віктор Євгенійович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Вагони та вагонне господарство»  ДУІТ

Системи автоматизації, роботизації у вагонному господарстві.
Пічкур

Тетяна Валеріївна

Кандидат історичних наук

Доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» ДУІТ

Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проблеми екології та охорони навколишнього природного середовища на залізничному транспорті.
Сапронова

Світлана Юріївна

Доктор технічних наук

Професор кафедри «Вагони та вагонне господарство»  ДУІТ

Особливості взаємодії рухомого складу та колії

Моніторинг зносу поверхонь кочення коліс рухомого складу залізниць

Ресурсозберігаючі технології на залізничному транспорті

Сорочинська

Олена Леонідівна

Кандидат історичних наук

Доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» ДУІТ

Вимоги закону України «Про охорону праці» щодо навчання, інструктажів, перевірки знань працівників ПАТ УЗ з питань охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці.

Основні вимоги Законодавства України з охорони праці. Безпека праці в локомотивному на вагонному господарстві. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Безпека праці в локомотивному та вагонному господарстві.

Талавіра

Геннадій Миколайович

Кандидат технічних наук

Завідувач кафедрою «Будівельних конструкцій і споруд» ДУІТ

Штучні споруди на залізничному транспорті.
Твердомед

Володимир Миколайович

Кандидат технічних наук

Декан факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць», доцент кафедри «Залізнична колія та колійне господарство» ДУІТ

Новітні та перспективні конструкції і технології в колійному господарстві.
Ткаченко

Віктор Петрович

Доктор технічних наук

Завідувач кафедрою «Тяговий рухомий склад залізниць»  ДУІТ

Високошвидкісний наземний транспорт. Швидкісний та високошвидкісний рух поїздів. Класифікація вагонів. Аналіз стану вагонів різних видів власності на залізницях України. Питання провадження строків служби вагонів.

Рухомий склад країн Європи. Швидкісний рухомий склад. Перспектива розвитку високошвидкісного рухомого складу на залізницях України.

Пошук перспективних рішень для високошвидкісного наземного транспорту. Перспективи розвитку високошвидкісного наземного транспорту у світі і в Україні

Світова мережа високошвидкісних залізничних магістралей. Рухомий склад швидкісного руху залізниць світу.

Фомін

Олексій Вікторович

Доктор технічних наук

Професор кафедри «Вагони та вагонне господарство» ДУІТ

Сучасні проблеми безпечної експлуатації рухомого складу.

Сучасні проблеми створення та функціонування вагонів. Методи їх вирішення. Аналіз проблем та перспективних напрямків створення несучих систем у вагонобудуванні.

Розгляд особливостей сучасних конструкцій вагонів

Харчук

Олена Георгіївна

Кандидат економічних наук Доцент кафедри «Менеджмент»  ДУІТОснови менеджменту на залізничному транспорті
Черняк

Юрій Васильович

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Тяговий рухомий склад залізниць» ДУІТ

Особливості експлуатації та ремонту сучасного рухомого складу.
Чичкан

Юлія Миколаївна

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри «Менеджмент»  ДУІТ

Сучасний менеджмент.
Юрченко

Оксана Григорівна

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць» ДУІТ

Переміщення вантажів через кордон, порядок взаємодії митних та інших органів із залізницями України. Угода про міжнародне залізничне сполучення (СМГС).

Порядок перевезення вантажів у міжнародному прямому залізнично-поромному сполученні.

Порядок оформлення, розслідування та обліку небезпечних перевезень вантажів. Акти, претензії, позови.

Порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті.

Правила перевезень швидкопсувних вантажів. Правила перевезень тварин, птахів та інших вантажів, які підлягають державному ветеренарно-санітарному контролю.

Ярмоліцька

Ольга Василівна

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Інституту управління, технологій та права ім..гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ДУІТ

Закон України «Про відпустки». Порядок надання відпусток.

Порядок і розміщення відшкодування заподіяним працівникові ушкодженням, пов’язаних зі здоров’ям, при виконанні трудових обов’язків. Визначення розміру та порядок покриття шкоди, заподіяної працівником підприємству.

Гнатюк

Олександр Геннадійович

Завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників УкраїниПравове регулювання трудової діяльності.
Гринівецький

Сергій Миколайович

Заступник начальника центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.КиєвіВипробування пожежно-технічного обладнання. Безпека праці в пожежній охороні. Технічні засоби гасіння пожеж. Призначення, класифікація і загальний принцип дії захисних дихальних апаратів. Сила та засоби пожежної охорони. Бойові дії пожежних підрозділів. Гасіння пожеж на залізничному транспорті. Гасіння пожеж на складах різного призначення.
Кацман

Михайло Давидович

Кандидат технічних наук

Начальник відділу Головного управління воєнізованої охорони

АТ «Укрзалізниця»

Організація навчально-бойової та спеціальної підготовки у стрілецьких підрозділах. Організація несення вартової служби у стрілецьких підрозділах з охорони вантажів на шляху перевезення.

Організація перевезення небезпечних вантажів. Протидія проявам незаконного втручання сторонніх осіб у діяльність залізничного транспорту.

Маліцький

Віталій Валерійович

Заступник начальника філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» АТ «Укрзалізниця»Закон України «Про колективні договори та угоди», особливості його застосування на залізничному транспорті.

Генеральна і галузева угода та пільги по соціальному захисту працівників ПАТ «Укрзалізниця».

Миронюк

Ігор Васильович

Головний спеціаліст відділу організації навчання та інформаційно-консультативного обслуговування   ТОВ «5 ПІЕЛЬ»Основні вимоги щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах та контейнерах. Планування перевезення вантажів з використанням програми «Месплан».

Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України. Порядок розрахунків за ці перевезення.

Тарифи на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом. Порядок розрахунків за ці перевезення .

Правила користування вагонами і контейнерами. Правила обслуговування залізничних поїздів колій

Тригуб

Людмила Миколаївна

Заступник начальника відділу Департаменту Комерційної роботи АТ «Укрзалізниця»Правила перевезення наливних вантажів. Перевезення небезпечних вантажів (Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів.

Правила перевезень небезпечних вантажів та страхування відповідальності суб’єктів перевезення. Основні правила щодо перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Законодавство України про страхування відповідності залізниць і вантажовласників при перевезенні небезпечних вантажів.

Шара

Сергій Миколайович

Начальник відділу обліку персоналу та кадрової політики

АТ «Укрзалізниця»

Культура службових стосунків. Взаємовідносини у колективі. Конфліктні ситуації та методи управління в умовах конфлікту.
Шевченко

Сергій Миколайович

Начальник відділу Головного управління воєнізованої охорони

АТ «Укрзалізниця»

Вимоги пожежної безпеки на залізничному транспорті, організація пожежного нагляду. Пожежна безпека рухомого складу залізничного транспорту.

Пожежна безпека складів різного призначення, зливо-паливних естакад та автозаправних станцій

Пожежна безпека електроустановок.

Досвід організації роботи пожежного поїзда станції Дарниця.

Ясінський

Сергій Миколайович

Начальник відділу Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця»Утримання, обслуговування, матеріальна частина відновних поїздів і аварійно-польових команд. Взаємодія відновних поїздів при ліквідації наслідків сходжень рухомого складу. Методика технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів, дизель-електростанцій, тягачів та бульдозерів відновних поїздів.

Аналіз роботи відновних поїздів ПАТ «Укрзалізниця». Основні вимоги до правил щодо проведення безпечної експлуатації блоків, лебідок, поліспастів, канатів, вантажозахватних пристроїв.

Порядок вивчення нормативних актів щодо безпеки руху поїздів та порядок перевірки набутих знань працівників, які зайняті проведенням відбудовних робіт. Вимоги інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України. Вимоги відомчих нормативних актів з безпеки дорожнього руху та їх виконання на залізницях України. Організація робіт служб та комісій з безпеки дорожнього руху.

Порядок вивчення нормативних актів щодо безпеки руху поїздів та порядок перевірки набутих знань працівників, які зайняті проведенням відбудовних робіт. Досвід організації роботи відновного поїзда станції Дарниця. Положення про відновний поїзд, коментарі, виконання положень, удосконалення.

Положення про функціональну підсистему «Сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті».

Положення про управління системою безпеки руху поїздів.

Основні положення правил безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій.