Taking too long? Close loading screen.
Сторінка завантажується...

ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ ЗА КУРСОМ

№ п\пКАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВЗА КУРСОМ
1.Старші майстри, майстри та бригадири резерву провідників пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць); інструктори резерву провідників та начальники пасажирських поїздів пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць); інструктори та бригадири резерву провідників приміських поїздів моторвагонних депо.Впровадження нових технологій управління

пасажирським господарством

(очна форма навчання)

2.Начальники та інженери технічного відділу пасажирської компанії; Начальники та фахівці виробничо-технологічного відділу пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць); Інженери, технологи, інструктори цехів пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць)
3.Інженери з приймання вагонів пасажирської компанії та пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць);

Головні механіки, головні технологи, інженери-технологи пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць); Фахівці з безпеки пасажирської компанії та пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць)

4.Начальники, заступники начальника, головного інженера пасажирської компанії; Начальники, заступники начальника, головні інженери пасажирського вагонного депо (вагонної дільниці); Начальники та інженери відділу ремонту та експлуатації пасажирських вагонів пасажирської компанії
5.Начальники та інженери технічного відділу служби вагонного господарства; начальники та інженери виробничо-технічного відділу вагонних депо; інструктори з виробничих та експлуатаційних питань вагонних депоВпровадження нових технологій управління вагонним господарством

(очна форма навчання)

6.Виконавці робіт, майстри шляхові, техніки, техніки-технологи колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, майстри рейкозварювального поїздуУлаштування, робота та ремонти залізничної колії в сучасних умовах експлуатації

(очна форма навчання)

7.Майстри цеху дефектоскопії дистанцій коліїПроблеми та перспективи забезпечення діагностики залізничної колії в сучасних умовах

(очна форма навчання)

8.Начальники, заступники начальника та інженери колієвимірювального вагону, начальники, заступники начальника та інженери вагона – дефектоскопа, начальники та інженери відділу рейкової дефектоскопії дорожньої лабораторії діагностики залізничної колії, начальники, заступники начальника та інженери колієобстежувальної станції дорожньої лабораторії діагностики залізничної колії, начальники дільниць діагностики залізничної колії дистанцій колії
9.Начальники дільниць, старші шляхові майстри, шляхові майстри, техніки, техніки-технологи

дистанцій колії

Улаштування, робота та поточне утримання залізничної колії в сучасних умовах експлуатації

(очна форма навчання)

10.Начальники, заступники начальника, фахівці технічних відділів служби локомотивного господарства, служби приміських пасажирських перевезень, локомотивних та моторвагонних депоВпровадження нових технологій управління локомотивним парком

(очна форма навчання)

11.Диспетчери локомотивних служби перевезень та диспетчери локомотивних дирекції залізничних перевезень
12.Начальники, заступники, головні інженери вокзалів; Начальники та інженери відділів організації роботи вокзалів пасажирської компанії; Начальники та інженери відділів організації перевезень пасажирів пасажирської компанії; Начальники, заступники начальників, фахівці пасажирських відділів ДН.Організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті

(очна форма навчання)

13.Начальники, заступники начальника, фахівці відділу договорів і тарифів та відділу контролю за розрахунками за вантажні перевезення служби комерційної роботи та маркетингу; фахівці по договорам, тарифам та логістиці механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт, дирекції залізничних перевезень та станцій; начальників товарних контор; старших товарних касирівУдосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті

(очно-дистанційна форма навчання)

14.Начальники, заступники начальника і головні інженери служби комерційної роботи та маркетингу, механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт;заступники начальника станцій з вантажної та комерційної роботи; начальники, заступники начальника, фахівці відділів (секторів) служби комерційної роботи та маркетингу: організації комерційної роботи та умов перевезень, виробничо-технічного, під’їзних колій, маркетингу та аналізу вантажних перевезень,контролю за організацією контейнерних перевезень, контрольно-ревізійного; начальники вантажних районів; фахівці станцій з вантажної та комерційної роботи; комерційні ревізори служби комерційної роботи та ДН; начальники, заступники начальника, фахівці комерційних відділів ДН
15.Начальники, заступники начальника, фахівці відділу актово-претензійної роботи служби комерційної роботи та маркетингу, дирекції залізничних перевезень та станцій; фахівці з актово-претензійної роботи ДН та станцій; начальники та фахівці технічного відділу механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт
16.Начальники дільниці, майстри вагової дільниці, майстри навантажувально-розвантажувальних робіт, завідувачі контейнерного майданчику механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт
17.Начальники, заступники начальника стрілецьких підрозділів, фахівців з охорони вантажів та об’єктів служб і загонів воєнізованої охорони регіональних філій залізниць УкраїниПосилення безпеки об’єктів інфраструктури залізниць та удосконалення технологій охорони вантажів

(очна форма навчання)

18.Начальники пожежних поїздів; старші інструктори, інструктори з протипожежної профілактикиПосилення безпеки об’єктів інфраструктури залізниць та удосконалення профілактичних заходів по попередженню пожеж та їх гасіння

(очна форма навчання)

19.Начальники та заступники начальника відбудовних поїздів, майстри відбудовних поїздівВпровадження нових технологій ведення

відбудовних робіт

(очна форма навчання)

20.Фахівці з питань екологіїОрганізація та здійснення управління і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпеченню екологічної безпеки на залізничному транспорті

(очна форма навчання)

21.Начальники, заступники начальника, фахівці служб організації праці, заробітної плати та структур управління, начальники відділів (секторів) та фахівці з організації та нормування праці дирекцій та структурних підрозділів залізницьШляхи удосконалення організації, нормування та оплати праці

(очно-дистанційна форма навчання)

22.Фахівці з охорони праці структурних підрозділів залізницьШляхи удосконалення контролю за станом охорони праці, виробничого травматизму та пожежної безпеки на залізничному транспорті

(очно-дистанційна форма навчання)

23.Начальники, заступники начальника фінансово-економічної служби, начальники відділів та фахівці фінансово-економічної служби, керівники та фахівці фінансово-економічних відділів служб та дирекцій, економісти структурних підрозділівФінансово-економічна діяльність залізничної галузі в умовах реформування галузі

(очно-дистанційна форма навчання)

24.Фахівці фінансово-економічних відділів служб (бухгалтери), головні бухгалтери, заступники головних бухгалтерів структурних підрозділів залізницьОрганізація ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності з урахуванням реформування галузі

(очно-дистанційна форма навчання)

 

25.Керівники та фахівці відділів служби кадрової та соціальної політики (кадри, соціальний та нагород) начальники відділів, помічники начальників (заступники начальників) підприємств, дирекцій, структурних підрозділів з кадрів, старші інспектори, інспектори з кадрівУдосконалення роботи персоналом на залізничному транспорті

(очно-дистанційна форма навчання)

26.Головні ревізори (в т.ч. УРБ), заступники головних ревізорів, ревізори з безпеки рухуУдосконалення форм і методів корпоративного контролю з безпеки руху поїздів

(очна форма навчання)

1. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством

2. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством

3. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством

4. Впровадження нових технологій управління пасажирським господарством

5. Впровадження нових технологій управління вагонним господарством

6. Улаштування, робота та ремонти залізничної колії в сучасних умовах експлуатації

7. Проблеми та перспективи забезпечення діагностики залізничної колії в сучасних умовах

8. Прорблеми та перспективи забезпечення діагностики залізничної колії в сучасних умовах

9. Улаштування, робота та поточне утримання залізничної колії в сучасних умовах експлуатації

10. Впровадження нових технологій управління локомотивним парком

11. Впровадження нових технологій управління локомотивним парком

12. Організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті

13. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті

14. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті

15. Удосконалення комерційної роботи у сфері вантажних перевезень на залізничному транспорті

16. Удосконалення комерціфйної роботи у сфері вантажних перевезеньна залізничному транспорті

17. Посилення безпеки об'єктів інфрастуктури залізниць та удосконалення технологій охорони вантажів

18. Посилення безпеки об'єктів інфраструктури залізниць та удосконалення профілактичних заходів по попередженню пожеж та їх гасіння

19. Впровадження нових технологій ведення відбудовних поїздів

20. Організація та здійснення управління і контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища...